Connect with us

News

ชมโรงเรียน สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงกำลังศึกษา ณ เยอรมัน

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ถือเป็นพระรัชทายาทโดยสันนิษฐานตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และยังเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยคณะแพทย์ถวายพระประสูติโดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูติ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงมีน้ำหนัก 2,680 กรัม ความยาวพระองค์ 47 เซนติเมตร รอบพระเศียร 31 เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา 19.00 นาฬิกา มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ ส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ได้ทรงเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา(ที่มา:โรงเรียนจิตรลดา เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งขึ้นในบริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน นักเรียนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้ามาเรียน จึงไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน) โดยพระองค์ทรงเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมากมายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยตัวของพระองค์เอง

ต่อมาหลังจากนั้น พระองค์ทรงเสด็จมาศึกษาต่อที่ โรงเรียนนานาชาติ Bavarian International School ในเขตไฮม์เฮาส์เซ่น (Haimhausen) รัฐบาวาเรีย ทางตอนเหนือของนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี (สำหรับ โรงเรียนนานาชาติ Bavarian International School (โรงเรียนนานาชาติรัฐบาวาเรีย) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้มีการแยกอาคารเรียนออกเป็น 2 แห่งด้วยกัน คือ ที่เขตไฮม์เฮาส์เซ่น จะเป็นที่เรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ส่วนที่เขตชวาบิคจะเป็นที่เรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6) ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และก็ทรงพระราชทานเค้กวันประสูติตกแต่งโดยภาพรถยนต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ก็ได้ทรงตัดเค้กแก่สหายของพระองค์ด้วยตัวเอง

โรงยิมบาสเกตบอล

ห้องสมุด

กีฬาฟุตบอล

ห้องเรียน

อาคาร

สวยงามากค่ะ

สีสันสดใน เหมาะแก่การเรียนรู้ค่ะ

ภายในใหญ่มากค่ะ

ห้องเรียนพระสหาย


ห้องสมุด

 

ใหญ่มากเลยค่ะ

อาคารเรียน บรรยากาศดีมากค่ะ


ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ขณะ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมพระบารมี เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับ ณ สีหบัญชร ท่ามกลางพสกนิกรที่เฝ้าฯ ถวายพระพรจำนวนมาก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ณ สีหบัญชร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/2WAkWzW

More in News

error: Content is protected !!